โครงการระหว่างดำเนินการ
งานติดตั้งวัสดุและครุภัณฑ์
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และระบบปรับอากาศชั้น7-8
อาคารศูนย์การค้า
Bangsue Jinction Mall
งานระบบ
โครงการก่อสร้างอาคาร
ที่พักอาศัย KLASS SIAM
ก่อสร้างอาคารทดสอบและ
พัฒนาระบบขนส่งทางราง
และรถไฟความเร็วสูง

บริษัท เควสโก้ จำกัด

          ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ของทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ สถาปนิก วิศวกร โฟร์แมน และช่างเทคนิคที่เชียวชาญและชำนาญงาน โดยให้ความสำคัญและตระหนักถึงงานช่างที่ดี มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการทำงาน จึงทำให้บริษัทฯ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า จนได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้าด้วยดีตลอดมา สมดังนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ที่ว่า

" ผู้รับเหมาชั้นนำ งานรับเหมา (ขนาดกลาง - เล็ก)
บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ ราคายุติธรรม
ตามทันเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม "


          ปัจจุบัน บริษัท เควสโก้ จำกัด ยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เรามีความพร้อมที่จะให้บริการ งานที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.