โครงการระหว่างดำเนินการ
โครงการ : ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแร่
ผู้ว่าจ้าง : บจก.รอยัล รีซอสเซส รีบอร์น
ความคืบหน้า : งานสถาปัตยกรรม 88.77%
โครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม
ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ปราจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความคืบหน้า : 45.74%
โครงการ : ก่อสร้างสำนักงาน บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคคอล
ผู้ว่าจ้าง: บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคคอล, บจก.เมฆา-เอส
ความคืบหน้า : งานสถาปัตยกรรม 13.65% งานโครงสร้าง 100%
โครงการ: งานระบบ อาคารที่พักอาศัย
โครงการ COOPER SIAM
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท คูนสยาม ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

บริษัท เควสโก้ จำกัด

          ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ของทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ สถาปนิก วิศวกร โฟร์แมน และช่างเทคนิคที่เชียวชาญและชำนาญงาน โดยให้ความสำคัญและตระหนักถึงงานช่างที่ดี มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการทำงาน จึงทำให้บริษัทฯ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า จนได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้าด้วยดีตลอดมา สมดังนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ที่ว่า

" บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ ราคายุติธรรม
ตามทันเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม "


          ปัจจุบัน บริษัท เควสโก้ จำกัด ยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เรามีความพร้อมที่จะให้บริการ งานที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด
Copyright 2020 © Quesco Co.,Ltd.