บริการของเรา

รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร               งานโครงสร้างคอนกรีต งานโครงสร้างหลังคา งานพื้นคอนกรีต (Concrete) งานก่อผนัง ฉาบปูน งานสถาปัตยกรรม งานประตู-หน้าต่าง (Door & Window) งานฝ้าเพดาน (Ceiling) งานตกแต่ง  (Furnishing) งานปูพื้น บันได ทาสีอาคาร งานสุขภัณฑ์ (Sanitary ware)

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร             ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ (High Voltage & Low Voltage System) ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบโทรศัพท์(Telephone System) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm System) ระบบเสียง (Sound System) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lighting and Grounding System) ระบบความปลอดภัย (Security System) ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ          ระบบทำความเย็นโดย (Chiller Water Cooled) ระบบทำความเย็นโดย (Chiller Air Cooled) ระบบเครื่องปรับอากาศ (Split Type Air Conditioning) ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Ex-changer) ระบบระบายอากาศ (Ventilation) ระบบส่งลมเย็น (Duct Works)

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง     ระบบน้ำดี (Cold Water), ระบบน้ำร้อน (Hot Water), ระบบน้ำเสีย (Soil Waste Kitchen), ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Plant), ระบบท่ออากาศ (Vent), ระบบระบายน้ำฝน (Storm Water), ระบบก๊าชหุงต้ม( LPG), ระบบลมอัด (Air Compressor), เครื่องสุขภัณฑ์, ระบบดับเพลิง, ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System), ระบบป้องกันควันลาม (Fire-barrier)

งานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน

งานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน

งานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน         งานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน          ติดตั้งโคมไฟอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง, ติดตั้งฟิล์มกรองแสงประสิทธิภาพสูง, ติดตั้งฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูง, ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง, ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง

 • รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

  รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

 • ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

  ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

 • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 • ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

  ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

 • งานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน

  งานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารและ...

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.