โครงการ : Printion Machine, Modify Back Wash Pit Of Demin Plant and Steet Light Near BTX. (IRPC)

มูลค่างาน : 1,157,134.00 บาท

ระยะเวลาการติดตั้ง : มกราคม 51 - พฤษภาคม 51

ลักษณะของงาน :

- ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.