โครงการ : ห้างสรรพสินค้า 4 ชั้น

มูลค่างาน : 15,375,895.00 บาท

ระยะเวลาการติดตั้ง : ธันวาคม 50  - พฤศจิกายน 51

ลักษณะของงาน :

-ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.