โครงการ : ก่อสร้างอาคารออมสิน (สาขาพนมทวน)

มูลค่างาน : 15,200,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง : มีนาคม 51 - ตุลาคม 51

ลักษณะของงาน :

- งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม

- ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.