งานปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวง
ลักษณะงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบรดน้ำต้นไม้
สถานที่ก่อสร้าง ท้องสนามหลวง
มูลค่างาน 22,759,980.00 บาท
ระยะเวลา ต.ค. 53 - เม.ย. 54
ผู้ว่าจ้าง กองพลพัฒนาที่ 1 กองทัพภาคที่ 1

 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.