ผลงานที่ผ่านมา

โครงการ: โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว

โครงการ: โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว

โครงการ โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว     มูลค่างาน 49,598,660.07 บาท     ระยะเวลาติดตั้ง กันยายน 2548 - กันยายน 2549     ลักษณะของงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

โครงการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะ 2

โครงการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะ 2

โครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะ 2    มูลค่างาน 44,832,112.00 บาท    ระยะเวลาติดตั้ง กุมภาพันธ์ 45 - กรกฎาคม 46    ลักษณะของงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ  ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

งานก่อสร้างหอวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างหอวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราผู้ว่าจ้าง สนง.วัฒนธรรม จ.ฉะเชิงเทรามูลค่างาน 1,427,102.80 ระยะเวลา 6 ก.ย.54 - 3 พ.ย.54

โครงการ:กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

โครงการ:กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

โครงการ  : กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม มูลค่างาน : 30,000,000.00 บาท ระยะเวลาติดตั้ง  : กุมภาพันธ์ 48 - เมษายน 49 ลักษณะของงาน : - ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

โครงการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะ 4

โครงการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะ 4

โครงการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะ 4 มูลค่างาน : 15,000,000.00   บาท ระยะเวลาติดตั้ง : ตุลาคม 46 - ตุลาคม 48 ลักษณะของงาน :  - ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 • โครงการ: โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว

  โครงการ: โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว

 • โครงการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะ 2

  โครงการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะ 2

 • งานก่อสร้างหอวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • โครงการ:กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

  โครงการ:กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

 • โครงการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะ 4

  โครงการ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะ 4

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.