หน่วยงานของรัฐ


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน        
กรมยุทธบริการทหาร
กรมยุทธโยธาทหารบก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองอำนวยการก่อสร้าง กรมการทหารช่าง
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ท่าเรือแหลมฉบัง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักโยธาธิการกลาโหม
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ธนาคารออมสิน
ฐานทัพเรือสัตหีบ


กลุ่มลูกค้าองค์กร


บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด
บริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คัสโตเมอร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เค.เอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ช.ทวีเทพพาณิชย์ จำกัด
บริษท ชัยทิพย์ จำกัด
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
บริษัท เด โก คลา ซิ ยอง จำกัด
บริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด
บริษัท ไทย วี พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด
บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท บิลดิ้งแคร์ จำกัด
บริษัท ปณชัยเอ็นจิเนียริ่ง (1998) จำกัด

บริษัท เอ็น แอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พูลผล จำกัด
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด
บริษัท แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์จำกัด
บริษัท รังสิต ร่วมพัฒนา จำกัด
บริษัท รีเอเย่น เคมีเคิล อินดัสทรี จำกัด
บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท วี เอส เยนเนอรัล เคม จำกัด
บริษัท วี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท สยาม พี เอส คอนตรัคชั่น จำกัด
บริษัท สยามเคียวเออิ จำกัด
บริษัท สยามินิ แฟคตอรี่ จำกัด
บริษัท สวีเดนมอเตอร์ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด
บริษัท มิลเลนเนี่ยม พลัสวันจำกัด
บริษัท พอยเตอร์เอเชีย จำกัด

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.