โครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงาน งานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล                                                               

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดนครปฐม                                                                                    

มูลค่างาน 26,370,000.00 บาท                                                                                                                                                   

ระยะเวลา 12 ก.พ. 55 - 6 เม.ย. 56                                                                                                                                                   

ผู้ว่าจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.