โครงการ งานก่อสร้างห้องน้ำข้างโรงอาหาร

ลักษณะงาน  

สถานที่ก่อสร้าง

มูลค่างาน  2,999,999

ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง  มทร 

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.