โครงการ งานปรับปรุงอาคาร31หลัง

ลักษณะงาน  

 สถานที่ก่อสร้าง  

 มูลค่างาน  15,470,106.86

 ระยะเวลา  21 ก.พ. 55 - 19 มิ.ย. 55

 ผู้ว่าจ้าง  มทร

 

 

 

 ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.