โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.แห่งใหม่ (ระยะที่ 2)

ลักษณะงาน งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ งานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบโสตทัศนูปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ถนนนนทบุรี-สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

มูลค่างาน 160,000,000.00 บาท

ระยะเวลา 28 ต.ค. 52 - 15 เม.ย. 55

 

ผู้ว่าจ้าง บริษัทเอ็นแอล ดีเวลลอฟเมนต์ จำกัด (มหาชน)


  

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.