โครงการสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ- ตลิ่งชัน


ลักษณะงาน งานระบบ Electrical & Mechanical Works
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตลิ่งชัน ,สถานีบางบำหรุ, สถานีบางซ่อน
มูลค่างาน 38,763,649.00 บาท
ระยะเวลา สถานีตลิ่งชัน 7 ก.ย. 52 - 14 ธ.ค. 53
สถานี บางบำหรุ ม.ค. 53 - เม.ย. 55
ผู้ว่าจ้าง บมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่นลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.