โครงการงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ยูนิต ศูนย์มะเร็งจังหวัดลพบุรี


ลักษณะงาน งานก่อสร้าง ,สถาปัตยกรรม ,ระบบไฟฟ้า ,สุขาภิบาล , และระบบป้องกันอัคคีภัย
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์มะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี
มูลค่างาน 22,593,000.00 บาท
ระยะเวลา ธ.ค. 53 - เม.ย. 54
ผู้ว่าจ้าง กรมการแพทย์ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.