โครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ลักษณะงาน งานก่อสร้าง ,สถาปัตยกรรม ,ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ,สุขาภิบาล ,ระบบปรับอากาศ ,ระบบป้องกันอัคคีภัย ,โสตทัศนูปกรณ์ และระบบลิฟท์
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มูลค่างาน 46,168,224.30 บาท

ระยะเวลา 1 ก.ค. 54 - 24 มิ.ย. 54
ผู้ว่าจ้าง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.