ชื่อโครงการ งานระบบ โครงการก่อสร้างอาคารสรรสินค้า 3 ชั้น


ผู้ว่าจ้าง บ.พี.ดี.พัฒนกิจ จก.
มูลค่างาน 13,000,000.00 
ระยะเวลา ก.ค. 54 - เม.ย. 55
สถานที่ รามคำแหง 39

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.