ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของกองทัพภาคที่ 1


ผู้ว่าจ้าง กองทัพภาคที่ 1
มูลค่างาน 39,875,000.00
ระยะเวลา 1 ต.ค. 54 - 22 ม.ค. 56

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.