พิมพ์

             

          บริษัท เควสโก้ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและผู้ชำนาญการด้านเทคนิคจากประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2539 ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ การดำเนินกิจกรรมด้านการให้บริการ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคต่างๆ รวมทั้งการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ตลอดจนควบคุมงานตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับโลก ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งและออกแบบงานระบบประกอบอาคาร และโรงงาน ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ซ่อมบำรุงและตรวจล้าง การอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบัน Anglo Japanese American ประเทศอังกฤษ

 

          ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตงานโดยมีการรับงานก่อสร้าง งาน ปรับปรุงตกแต่งภายในและ ภายนอกอาคาร รวมทั้งงานออกแบบอาคาร โดยวิศวกรโยธาและสถาปนิกผู้ชำนาญการ ซึ่งได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมา จากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กรุงเทพมหานคร

 

          จากวันนั้น จนถึงวันนี้ กว่า 19 ปีแล้ว โครงการร่วมร้อยโครงการ มูลค่างานรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ล้าน สรรค์สร้างจากความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพนักงานในบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมช่างและสังคมไทยที่จะยกระดับและ คงไว้ซึ่งมาตรฐานงานช่างต่อไปและ ขอตั้งปณิธานว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถจนงานแล้วเสร็จตามความมุ่งหวังของลูกค้าตลอดไปเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.