ประวัติความเป็นมา

ปี 2539

เริ่มต้นกิจการ โดยกลุ่มของวิศวกรไฟฟ้า ช่างผู้ชำนาญงานด้านอุตสาหกรรม ชาวอิตาเลี่ยน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อตอบสนองงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ว่าจะร่วมกันทำงานที่มีระดับคุณภาพ เพื่อทำให้ลูกค้าพอใจสูงสุดโดยได้ใช้ชื่อ “ QUESCO”  ซึ่งมาจากคำว่า Quality, Engineering, Service Cooperation

ปี 2541

เริ่มทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ปี 2542

ขยายขอบเขตรับงานปรับอากาศและระบายอากาศ

ปี 2543

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8,000,000 บาท

ปี 2544

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American) ประเทศอังกฤษ จากนั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึงฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทฯจนมีความสามารถและทักษะที่สูงจนบริษัทฯมั่นใจว่าสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างตรงหรือสูงกว่าความต้องการ

ปี 2545

ขยายขอบเขตของงานรับงานด้านประปาและสุขาภิบาล

ปี 2547

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น15,000,000บาท และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ขยายขอบเขตของงาน โดยรับงานด้านโครงสร้าง – สถาปัตยกรรมและปรับปรุงอาคาร-โรงงาน

ปี 2548

นำมาตรฐาน 5ส เข้ามาใช้ในองค์กร

ปี 2549

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท

 

 

จากวันนั้น จนถึงวันนี้ บริษัทฯ รับงานมาแล้วมูลค่างานรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โครงการต่างๆ ร่วมร้อยโครงการ มีพนักงานประจำและช่างผู้ชำนาญด้านต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง บริษัทคาดว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีมีระดับมาตรฐานที่สูงสมกับความตั้งใจ บริษัทและพนักงานทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมช่างและสังคมไทยที่จะยกระดับและ คงไว้ซึ่งมาตรฐานงานช่างต่อไปและ ขอตั้งปณิธานว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถจนงานแล้วเสร็จตามความมุ่งหวังของลูกค้าตลอดไปสมดังนโยบายคุณภาพของ บริษัทฯ ที่ว่า

ผู้รับเหมาชั้นนำ งานรับเหมา (ขนาดกลาง - เล็ก)

บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ ราคายุติธรรม

ตามทันเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม"

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.