โครงการ : ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแร่
ผู้ว่าจ้าง : บจก.รอยัลรีซอสเซสรีบอร์น
ความคืบหน้า : งานสถาปัตยกรรม 88.77%
โครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน และฝึกอบรม
ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ปราจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความคืบหน้า : 45.74%
โครงการ: ก่อสร้างสำนักงาน บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคคอล
ผู้ว่าจ้าง: บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคคอล, บจก.เมฆา-เอส
ความคืบหน้า : งานสถาปัตยกรรม 13.65% งานโครงสร้าง 100%
 
     โครงการระหว่างดำเนินการ : งานนก่อสร้าง : Page 1
Copyright 2020 © Quesco Co.,Ltd.