ประกาศรับสมัครงาน 

บริษัท เควสโก้ จำกัด


เนื่องด้วยขณะนี้ บริษัท เควสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ รับเหมางานโครงสร้าง ,งานสถาปัตยกรรม , งานระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าสื่อสาร , งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ , งานระบบประปาและสุขาภิบาล, งานระบบดับเพลิง และงานอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารสูงและโรงงาน และได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 กำลังขยายกิจการ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้


1. ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 2 อัตรา สมัครงาน
- เพศชายอายุไม่เกิน 40 ปี
- ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน ไม่น้อยกว่า 4 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีใบขับขี่
- รักงานควบคุมงานและประมาณราคา
- มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง2. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา สมัครงาน
- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ด้านเครื่องกลหรือด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบปรับอากาศหรือสุขาภิบาล 0 - 3 ปี
- มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในงานด้านวิศวกรรม3.ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา สมัครงาน
- เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี ด้านไฟฟ้ากำลัง มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในการในการทำงานด้านระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 0 - 3 ปี
- มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในงานด้านวิศวกรรม4 . ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา สมัครงาน
- เพศชายอายุ 23 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน 0 – 5 ปี
- มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในงานด้านวิศวกรรม5.ตำแหน่ง วิศวกรประมาณราคา จำนวน 2 อัตรา สมัครงาน
- เพศชายอายุ 23 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล,โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์ด้านงานประมาณราคา 2 – 5 ปี
- มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในงานด้านวิศวกรรม6.ตำแหน่ง สถาปนิคโครงการ จำนวน 2 อัตรา สมัครงาน
- เพศชายอายุ 23 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
- มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและควบคุมงาน 2 – 5 ปี7. ตำแหน่งธุรการโครงการ จำนวน 2 อัตรา สมัครงาน
- เพศหญิง/ชาย อายุ 23-28 ปี
- วุฒิปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านธุรการโครงการ อย่างน้อย 1 ปี8. ตำแหน่ง โฟร์แมนสุขาภิบาล จำนวน 3 อัตรา สมัครงาน
- เพศชาย วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล(งานประปา) หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสุขาภิบาล 2-5 ปี9. ตำแหน่ง โฟร์แมนโยธา จำนวน 3 อัตรา สมัครงาน
- เพศชาย วุฒิ ปวส. สาขาโยธา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานโยธา 2-5 ปี

 

สวัสดิการ : พนักงานประจำ เบี้ยเลี้ยง,ค่าโทรศัพท์, เงินส่วนแบ่งกำไร,เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

 

สนใจโปรดติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. โทร 02-944-2238-9 โทรสาร 02-509-2219
เลขที่ 44/482 ซอย นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลิขสิทธิ์ © 2018 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.