ประกาศรับสมัครงาน
 


ตำแหน่ง : ผู้จัดการหน่วยงาน ( โยธา )  จำนวน  2  อัตรา

ลักษณะงาน
- ควบคุม/ บริหารจัดการงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลการทำงานของผู้รับเหมา
- ตรวจสอบ, ประเมินความคืบหน้าของงานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ควบคุมงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตาม Budget ที่กำหนด

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วิศวกรโยธา หรือ สถาปนิก มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ( มีเบี้ยเลี้ยงให้ )
- สามารถขับรถยนต์ได้ ( ถ้ามีรถยนต์เป็นของตนเอง มีค่าซ่อมบำรุงให้ )
- สามารถใช้ Program Auto CAD ได้ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถวางแผนงานได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี


สวัสดิการ :
พนักงานประจำ เบี้ยเลี้ยง,ค่าโทรศัพท์, เงินส่วนแบ่งกำไร,เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สนใจโปรดติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เลขที่ 44/482 ซอย นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-944-2238-9 โทรสาร 02-509-2219
หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : [email protected]

 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.