ประกาศรับสมัครงาน
 


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา

ลักษณะงาน
- ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย
- จัดประชุม/ทำรายงานคณะกรรมการความปลอดภัย
- ตรวจสอบ, ปรับปรุงและเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
- ดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัยประจำปี
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการทำงาน
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ติดต่อประสานงานกับกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน
- อบรมพนักงานเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นและวิธีใช้ถังดับเพลิง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์  (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิศวกรรมศาสตร์) สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4 ปี
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excelได้ดี
- มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์


สวัสดิการ :
พนักงานประจำ เบี้ยเลี้ยง,ค่าโทรศัพท์, เงินส่วนแบ่งกำไร,เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สนใจโปรดติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เลขที่ 44/482 ซอย นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-944-2238-9 โทรสาร 02-509-2219
หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : [email protected]

 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.