ประกาศรับสมัครงาน
 


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ก่อสร้าง  จำนวน  1  อัตรา

ลักษณะงาน
- ดูแลการจัดซื้อ งานก่อสร้าง
- วางแผนและจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
- ติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมตามงบประมาณ
- เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
- มีประสบการณ์งานจัดซื้อ

คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ งานก่อสร้างและงานโยธา 2 - 3 ปี
- มีความรู้ด้านจัดซื้องานก่อสร้าง,มีความอดทน,และไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ ชอบการเจรจาต่อรอง
- มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์


สวัสดิการ :
พนักงานประจำ เบี้ยเลี้ยง,ค่าโทรศัพท์, เงินส่วนแบ่งกำไร,เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สนใจโปรดติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เลขที่ 44/482 ซอย นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-944-2238-9 โทรสาร 02-509-2219
หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : [email protected]

 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.