ประกาศรับสมัครงาน
 


ตำแหน่ง : วิศวกรประมาณราคา  จำนวน  1  อัตราั

ลักษณะงาน
- ถอดแบบและคำนวณปริมาณ / วัสดุให้เสร็จตรงตามกำหนด
- ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ
- ตรวจสอบราคาวัสดุ support ให้แก่ จัดซื้อ
- ควบคุมต้นทุนค่าแรง / วัสดุ / เครื่องมือ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย – หญิง
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2  ปี
-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ( มีเบี้ยเลี้ยงให้ )
- มีมนุษยสัมพันธ์สูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง


สวัสดิการ :
พนักงานประจำ เบี้ยเลี้ยง,ค่าโทรศัพท์, เงินส่วนแบ่งกำไร,เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สนใจโปรดติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เลขที่ 44/482 ซอย นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-944-2238-9 โทรสาร 02-509-2219
หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : [email protected]

 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.