ประกาศรับสมัครงาน
 


ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา  จำนวน  5  อัตรา

ลักษณะงาน
- ควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
- ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
- ประสบการณ์ทำงานโครงการไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการของผู้รับเหมา
- มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถใช้ Computerได้
- สามารถขบรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ ถ้ามียานพาหนะเป็นของตนเอง มีค่าซ่อมบำรุงให้


สวัสดิการ :
พนักงานประจำ เบี้ยเลี้ยง,ค่าโทรศัพท์, เงินส่วนแบ่งกำไร,เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สนใจโปรดติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เลขที่ 44/482 ซอย นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-944-2238-9 โทรสาร 02-509-2219
หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : [email protected]

 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.