ประกาศรับสมัครงาน
 


ตำแหน่ง : สถาปนิก ประจำโครงการ  จำนวน  1  อัตรา

ลักษณะงาน
- ออกแบบ ทำแบบก่อสร้าง ประมาณราคา ถอดวัสดุ เลือกวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ
- ติดต่อประสานงานกับโครงการ

คุณสมบัติ
- ปวส. หรือสูงกว่า สาขา ก่อสร้าง สถาปัตย์
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง
- มี service mind
- มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- ชอบงานออกแบบ ทำแบบและถอดปริมาณงาน
- สามารถใช้ Computer ได้
- รักการทำงานเป็นทีม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี


สวัสดิการ :
พนักงานประจำ เบี้ยเลี้ยง,ค่าโทรศัพท์, เงินส่วนแบ่งกำไร,เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สนใจโปรดติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เลขที่ 44/482 ซอย นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-944-2238-9 โทรสาร 02-509-2219
หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : [email protected]

 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.