ประกาศรับสมัครงาน
 


ตำแหน่ง : Foreman / Supervisorไฟฟ้า  จำนวน  10  อัตรา

ลักษณะงาน
- ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังและระบบสื่อสาร- ในอาคารสูง/โรงงาน
-ทำแผนการทำงาน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
-ตรวจสอบติดตามปริมาณงานแรงงาน และ ของผู้รับเหมา
-ถอดแบบสั่งวัสดุใช้งานให้ทันต่อการใช้งานจริงตามแผน
-สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ
-ประสานงานกับทางเจ้าของงาน
-อื่น ๆ
-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
-ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
-ประสบการณ์อย่างน้อยด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารและหรือโรงงาน 3 ปี
-สามารถควบคุมให้เป็นไปตามแบบได้
-สามารถขับรถยนต์ได้
-มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
-สามารถทำงานเป็นทีมได้ ประสานงานกับหน่วยงานหรือและผู้อื่นได้ดี


สวัสดิการ :
พนักงานประจำ เบี้ยเลี้ยง,ค่าโทรศัพท์, เงินส่วนแบ่งกำไร,เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สนใจโปรดติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เลขที่ 44/482 ซอย นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-944-2238-9 โทรสาร 02-509-2219
หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : [email protected]

 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.