ประกาศรับสมัครงาน
 


ตำแหน่ง : Supervisor(เครื่องกล)  จำนวน  3  อัตรา

ลักษณะงาน
- ควบคุมงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง

คุณสมบัติ
- ปวช. ปวส. ป. ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านสุขาภิบาล อย่างน้อย 7 ปี   
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีใบขับขี่
- มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
- มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ ประสานงานกับหน่วยงานหรืและผู้อื่นได้ดี
- ชอบงานระบบสุขาภิบาล


สวัสดิการ :
พนักงานประจำ เบี้ยเลี้ยง,ค่าโทรศัพท์, เงินส่วนแบ่งกำไร,เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สนใจโปรดติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เลขที่ 44/482 ซอย นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-944-2238-9 โทรสาร 02-509-2219
หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : [email protected]

 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.