ประกาศรับสมัครงาน
 


ตำแหน่ง : โฟร์แมน (สุขาภิบาล )  จำนวน  5  อัตรา

ลักษณะงาน
- ควบคุมการติดตั้ง ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ในอาคารสูง/โรงงาน
-ทำแผนการทำงาน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
-ตรวจสอบติดตามปริมาณงานแรงงาน และ ของผู้รับเหมา
-ถอดแบบสั่งวัสดุใช้งานให้ทันต่อการใช้งานจริงตามแผน
-สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ
-อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำ
- สามารถขับรถยนต์ได้ ( ถ้ามีรถยนต์เป็นของตนเอง มีค่าซ่อมบำรุงให้ )
- สามารถทำงานเป็นทีมได้


สวัสดิการ :
พนักงานประจำ เบี้ยเลี้ยง,ค่าโทรศัพท์, เงินส่วนแบ่งกำไร,เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สนใจโปรดติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เลขที่ 44/482 ซอย นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-944-2238-9 โทรสาร 02-509-2219
หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : [email protected]

 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.