ประกาศรับสมัครงาน
 


ตำแหน่ง : โฟร์แมน (สถาปัตย์)  จำนวน  6  อัตรา

ลักษณะงาน
- ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงาน เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมผู้รับเหมาย่อยให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด
- ควบคุมและวางแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสำนักงานใหญ่
- ถอดแบบและประมาณราคาเบื้องต้นได้

คุณสมบัติ
- ปวช. ปวส. หรือสูงกว่า สาขา ก่อสร้าง  หรือที่เกี่ยวข้อง
- เพศชายอายุ 25 - 45 ปีขึ้นไป
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง
- สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบได้
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
- มีภาวะผู้นำ สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
- มีประสบการณ์ในด้านการควบคุมอาคารสูง ด้านการตกแต่งอลูมิเนียม งานสถาปัตย์


สวัสดิการ :
พนักงานประจำ เบี้ยเลี้ยง,ค่าโทรศัพท์, เงินส่วนแบ่งกำไร,เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สนใจโปรดติดต่อและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
เลขที่ 44/482 ซอย นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-944-2238-9 โทรสาร 02-509-2219
หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : [email protected]

 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.