หนังสือรับรองผลงาน

 
งานก่อสร้างอาคารผลิตพืชปลอดภัย มทร. งานปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1 บริษัท Pointer
งานระบบ อาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม งานปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. บริษัท ไออาร์พีซี
งานระบบประกอบอาคารและภูมิทัศน์สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยมม งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปตท ศรีราชา
งานก่อสร้างอาคารพัฒนาพันธุ์ปลา มทร. งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 ธนาคารออมสิน
งานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร. งานปรับปรุงสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชุมพร หจก บุญรัตน์พัฒนา เล่ม 1
งานปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมเดิม งานก่อสร้างห้องน้ำข้างโรงอาหารกลาง มทร. หจก บุญรัตน์พัฒนา เล่ม 2
งานวิศวกรรมระบบอาคารที่พักอาศัย KlassLaungsuan งานก่อสร้างระบบสำรองอาคารหอประชุมส่วนหลัง มทร. บริษัท siemens
งานซ่อมปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อรพ.ค่ายสุรสีห์ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมการทหารช่าง
งานก่อสร้างอาคาร ธ.ก.ส.สาขากะเปอร์ งานระบบอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.แห่งใหม่ โรงงาน GROHE SIAM FACTORY
งานก่อสร้างอาคาร ธ.ก.ส.สาขาลาดหลุมแก้ว งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.มะเร็งลพบุรี อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท Confied
งานก่อสร้างอาคาร ธ.ก.ส.สาขาชัยบุรี งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย มทร. โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว
งานปรับปรุงภาพลักษณ์ ธ.ก.ส.สาขากาฬสินธุ์ งานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าส่งจ่ายหอไฟฉาย การท่าเรือ โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว เล่ม 2
งานระบบปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร2) เพรซิเดินเบเกอรี่ ระบบระบายน้ำดับเพลิง โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว เล่ม 3
งานปรับปรุงอาคาร ธ.ก.ส.สาขาพระพุทธบาท อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพนมทวน โครงการรังสิตอาพาร์ตเม้น 2
งานปรับปรุงอาคาร ธ.ก.ส.สาขาชุมพวง อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพนมทวน เล่ม 2 กรมยุทธโยธาทหารบก
งานปรับปรุงอาคาร ธ.ก.ส.สาขานครนายก อาคารส่วนบริการลูกค้า TOT กรมยุทธโยธาทหารบก เล่ม 2
งานปรับปรุงอาคาร ธ.ก.ส.สาขาคีรีรัฐนิคม อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรจน์ กระทรวงยุติธรรม เล่ม 1
งานปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด มทร. ราชมังคลากีฬาสถาน กระทรวงยุติธรรม เล่ม 2
งานปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง มทร. ปตท Security Systems at Chaibadan Prison
งานปรับปรุงภาพลักษณ์ ธ.ก.ส.สาขาลพบุรี การบินไทย อาคารที่ทำการส่วนบริการลูกค้า TOT จ.กระบี่
งานปรับปรุงห้องน้ำลานจอดรถ มทร. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิริทธร งานติดตั้งวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียคอกสัตว์ มทร. เพรซิเดินเบเกอรี่ ระบบระบายน้ำดับเพลิง งานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
งานปรับปรุงอาคารเลี้ยงไก่พื้นบ้าน มทร. เพรซิเดินเบเกอรี่ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานโครงสร้างอาคารและงานเตรียมการ โครงการสำนักงาน บริษัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล จำกัด
งานปรับปรุงอาคารเลี้ยงไก่ระบบปิด (Evap)มทร. อาคารที่ทำการชมรมสมาคมสโมสรพนักงาน การบินไทย    
งานปรับปรุงอาคารแปรรูปอาหาร (ใหม่) มทร. ฐานทัพเรือสัตหีพ    
งานปรับปรุงอัฒจรรย์และสนามฟุตบอล มทร. ปตท สระบุรี    
งานปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2 ดีแทค ยานนาวา    
           
 
Copyright 2020 © Quesco Co.,Ltd.