ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
   วันที่ 22 มกราคม 2561

 
อบรมจัดซื้อ
16 กันยายน 2560
ประชุมใหญ่ประจำปี
ปี 2560
ทดสอบฝีมือแรงงาน
ฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
วันี่ 8-9 ก.พ.61
 
 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.