อบรมหลักสูตรหัวหน้างาน ช่างปูกระเบื้องมืออาชีพ
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
ประชุมประจำปี 2562
เพื่อร่วมฟังทัศนคติ นโยบาย แนะนำภาพรวมของบริษัท
พนักงานร่วมทำกิจกรม "การพัฒนา อย่างยั่งยืน"
วันที่ 11-13 ต.ค.62
การฝึกอบรม : หลักสูตรช่างปูกระเบื้องมืออาชีพ
วันที่ 27-29 ส.ค.62
อบรมการสร้างค่านิยม ของวัฒนธรรมองค์กร หัวข้อ ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
     ภาพกิจกรรม : พัฒนาบุคคลากร : Page 1 » Page 2 » Page 3 » Page 4
Copyright 2020 © Quesco Co.,Ltd.