กิจกรรม Dream Team for Future Mission ครั้งที่ 4 พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
โดย รศ.ดร.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์
อบรมจัดซื้อ
16 กันยายน 2560
ประชุมใหญ่ประจำปี
ปี 2560
ทดสอบฝีมือแรงงาน
ฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
วันี่ 8-9 ก.พ.61
     ภาพกิจกรรม : พัฒนาบุคคลากร : Page 1 « Page 2
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.