โครงการระหว่างดำเนินการ
โครงการ : งานระบบ อาคารที่พักอาศัย
โครงการคลาสสยาม
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท คลาส แอสเซท จำกัด
ความคืบหน้า : 23.92%
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารทดสอบ
ผู้ว่าจ้าง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ความคืบหน้า : 63.93%
โครงการ : งานระบบ อาคารที่พักอาศัยคลาสสารสิน
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท คลาส เรียลตี้ จำกัด
ความคืบหน้า
: 97.36%
 

บริษัท เควสโก้ จำกัด

          ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ของทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ สถาปนิก วิศวกร โฟร์แมน และช่างเทคนิคที่เชียวชาญและชำนาญงาน โดยให้ความสำคัญและตระหนักถึงงานช่างที่ดี มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการทำงาน จึงทำให้บริษัทฯ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า จนได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้าด้วยดีตลอดมา สมดังนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ที่ว่า

" บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ ราคายุติธรรม
ตามทันเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม "


          ปัจจุบัน บริษัท เควสโก้ จำกัด ยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เรามีความพร้อมที่จะให้บริการ งานที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.