อบรม 5ส.
เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
กิจกรรมตรวจ 5ส
ของไซต์งานนำร่อง
โครงการคลาส สารสิน
กิจกรรม 5ส
ของไซต์งานนำร่อง โครงการก่อสร้างอาคารทดสอบ และพัฒนาระบบขนส่ง ทางรางและรถไฟความเร็วสูง
Big Cleaning Day
9-10 ธันวาคม 2559
สโตร์ ซอยพระยาสุเรนทร์ 19
Big Cleaning Day
เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงขยะ
26 พฤศจิกายน 2559
     ภาพกิจกรรม :กิจกรรม 5ส : Page 1
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.