งานปรับปรุงอาคาร

   - งานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน
   - งานโครงสร้างเหล็กเสริมคอนกรีต
   - งานโครงสร้างหลังคา
   - งานพื้นคอนกรีต (Concrete)
   - งานก่อผนัง ฉาบปู งานสถาปัตยกรรม
    - งานประตู-หน้าต่าง (Door & Window)
   - งานฝ้าเพดาน (Ceiling)
   - งานตกแต่ง (Furnishing)
   - งานปูพื้น บันได ทาสีอาคาร
   - งานระบบ
 
งานรับเหมาก่อสร้าง
งานปรับปรุงอาคาร
งานระบบ
งานห้องผ่าตัด
 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.