ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 - ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ (High Voltage & Low Voltage System)
 - ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)
 - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System)
 - ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm System)
 - ระบบเสียง (Sound System)
 - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System)
 - ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lighting and Grounding System)
  - ระบบความปลอดภัย (Security System)
 - ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ

 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 - ระบบทำความเย็นโดย (Chiller Water Cooled)
 - ระบบทำความเย็นโดย (Chiller Air Cooled)
 - ระบบเครื่องปรับอากาศ (Split Type Air Conditioning)
 - ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Ex-changer)
 - ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
 - ระบบส่งลมเย็น (Duct Works)

 
งานรับเหมาก่อสร้าง
งานปรับปรุงอาคาร
งานระบบ
งานห้องผ่าตัด
 
 ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 - ระบบน้ำดี (Cold Water)
 - ระบบน้ำร้อน (Hot Water)
 - ระบบน้ำเสีย (Soil Waste Kitchen)
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Plant)
 - ระบบท่ออากาศ (Vent)
 - ระบบระบายน้ำฝน (Storm Water)
 - ระบบก๊าชหุงต้ม ( LPG), ระบบลมอัด (Air Compressor)
 - เครื่องสุขภัณฑ์, ระบบดับเพลิง
 - ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)
 - ระบบป้องกันควันลาม (Fire-barrier)
 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.