งานห้องผ่าตัด

   - งานพื้น
   - งานผนัง
   - งานฝ้า
   - งานห้องน้ำ
   - งานไฟฟ้าและสื่อสาร
    - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
    - งานประตูอัตโนมัติ

 
งานรับเหมาก่อสร้าง
งานปรับปรุงอาคาร
งานระบบ
งานห้องผ่าตัด
 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.