โครงการ : งานระบบ ININE GREEN HOUSE
ผู้ว่าจ้าง : บจก.แอสเซต พลัส พร็อพเพอร์ตี้
ความคืบหน้า : 11%
โครงการ : งานระบบ อาคารที่พักอาศัย
โครงการคลาสสยาม
ผู้ว่าจ้าง : บจก. คลาส แอสเซท
ความคืบหน้า : 90.40 %
 
     โครงการระหว่างดำเนินการ : งานระบบ : Page 1
Copyright 2019 © Quesco Co.,Ltd.