โครงการ : งานระบบ อาคารที่พักอาศัย
โครงการคลาสสยาม
ผู้ว่าจ้าง : บจก. คลาส แอสเซท
ความคืบหน้า : 34.93%
โครงการ : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเดินสายระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)
ผู้ว่าจ้าง: รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ความคืบหน้า : - %
 
     โครงการระหว่างดำเนินการ : งานระบบ : Page 1
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.