โครงการ : งานระบบ อาคารที่พักอาศัย โครงการคลาสสยาม
ผู้ว่าจ้าง : บจก. คลาส แอสเซท
ความคืบหน้า : 15.83%
โครงการ : งานระบบ อาคารที่พักอาศัยคลาสสารสิน
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท คลาส เรียลตี้ จำกัด ความคืบหน้า : 97.36%
 
     โครงการระหว่างดำเนินการ : งานระบบ : Page 1
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.