โครงการ: งานระบบ อาคารที่พักอาศัย
โครงการ COOPER SIAM
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท คูนสยาม ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
ความคืบหน้า : 55.23%
โครงการ: งานระบบ Well Hotel Sukumvit 53 ,Bangkok
ผู้ว่าจ้าง: บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
ความคืบหน้า: 25.42%
โครงการ: งานระบบ โรงแรมแหลมทอง ซีนีม่า
ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ทริปเปิ้ล ที เรียลตี้ จำกัด
ความคืบหน้า: 48.93%
โครงการ: งานระบบ อาคารโรงแรม และอาคารที่พักอาศัยรวมและทางเชื่อม
ผู้ว่าจ้าง: บริษัท รัชดา 3 แอสเซส จำกัด
ความคืบหน้า: 0.21%
 
     โครงการระหว่างดำเนินการ : งานระบบ : Page 1
Copyright 2021 © Quesco Co.,Ltd.