งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ผลงานของเรา

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม

ลักษณะงาน : โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร,ระบบประปาสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศ

มูลค่างาน :  49,400,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2555

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited