งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร การรถไฟแห่งประเทศไทย (กรุงเทพ)

ผลงานของเรา

โครงการ : งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร การรถไฟแห่งประเทศไทย (กรุงเทพ)

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย (กรุงเทพ)

ลักษณะงาน : ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง, ติดตั้งฟิลม์กรองแสง และติดฉนวนผนังทึบ, ติดตั้งฉนวนกันความร้อนและติดตั้งโคมไฟฟ้า ชนิดประสิทธิภาพสูง

มูลค่างาน :    11,270,000 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2554

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited