งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร บริษัท ดีเอสจีอินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลงานของเรา

โครงการ : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร บริษัท ดีเอสจีอินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าจ้าง : SIEMENS

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

มูลค่างาน :   32,000,000 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2548

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited