ธนาคารออมสิน สาขาพนมทวญ จังหวัดกาญจนบุรี

ผลงานของเรา

โครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาพนมทวญ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารออมสิน

ลักษณะงาน : โครงสร้างและสถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ

มูลค่างาน :    13,710,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2551

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited