ห้างสรรพสินค้า 4 ชั้น

ผลงานของเรา

โครงการ : ห้างสรรพสินค้า 4 ชั้น

ผู้ว่าจ้าง : บจ.ปิยผลเฟอร์นิเจอร์

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง

มูลค่างาน : 15,375,895.00  บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2551

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited