โครงการสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ- ตลิ่งชัน (สถานีตลิ่งชัน , สถานีบางบำหรุ,และสถานีบางซ่อน)

ผลงานของเรา

โครงการ : โครงการสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ- ตลิ่งชัน (สถานีตลิ่งชัน , สถานีบางบำหรุ,และสถานีบางซ่อน)

ผู้ว่าจ้าง : บริษัทโฟคัส ดีเวลลอป เม้นท์แอนด์คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาลและ ดับเพลิง

มูลค่างาน :    45,425,200.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2554

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited